← Vorige pagina
Medische indicatie bijzondere bijstand
04 februari 2023


Met instemming van cliënt mag dit verslag (anoniem) gedeeld worden. Wellicht dat anderen hieruit moed vatten om een aanvraag goed onderbouwd in te dienen en door te zetten.

Hulde voor deze medisch adviseur die zegt dat er al sprake is van een medische indicatie om iemand te ondersteunen in de seksuele gezondheid wanneer iemand niet zelfredzaam hierin is. En dat georganiseerde sekszorg hierin adequaat gebleken is qua aard. Dus vergoed moet worden!

HET KAN DUS WEL !


Verslag aanvraag verhogen van bijzondere bijstand voor sekszorg


 1.  Vraagstelling
   
  Is sekszorg voor meneer, gezien zijn beperkingen (medisch) noodzakelijk?
     Zal sekszorg zorgen voor aantoonbare duurzame verbetering in de gezondheidstoestand van meneer?
  - Verkeert meneer in zeer dringende omstandigheden die sekszorg voor hem noodzakelijk maken?
  - Indien uit het onderzoek blijkt dat sekszorg voor meneer noodzakelijk is, dan vernemen wij ook graag de frequentie van       de sekszorg

2.  Conclusie
      
Er is een medische indicatie voor sekszorg in een frequentie van eens per 4 weken


3.   Onderzoek
3.1 Onderzoeksactiviteiten
  -  Kennis genomen van de gegevens zoals ingevuld op het aanvraagformulier.
  -  Cliënt werd op dd in gezelschap van zijn ambulant begeleider, mevrouw van Professionals in NAH gezien op het spreekuur         van de medisch adviseur van de gemeente
  -  Er werd gericht medisch onderzoek verricht
  -  Tevens werd kennis genomen van de door cliënt meegebrachte informatie omtrent zijn actuele gezondheidsproblemen en          medicijngebruik.
  -  Omdat de gestelde vragen op basis van de bij dit onderzoek verzamelde gegevens beantwoord kunnen worden is afgezien          van het opvragen van verdere inlichtingen
  -  Legitimatiesoort: Nederlandse identiteitskaart. Legitimatie geldig tot datum

3.2  Algemene gegevens verkregen uit onderzoek
  -   Cliënt is een man van 32 jaar
  -   Huidige situatie volgens cliënt:
Meneer heeft altijd veel last van hoge spierspanning en spasmen. Deze zijn erg pijnlijk en dagelijks frequent aanwezig. Als meneer sekszorg heeft ontvangen ervaart hij daarvan twee weken een positief effect. In de eerste week zijn de spasmen beduidend minder en ook de pijn die de spieren veroorzaken is aanmerkelijk minder. Het effect is het sterkst op de schouder-, arm- en handspieren. Meneer voelt zich meer uitgerust. Zijn begeleidster geeft aan dat cliënt in de twee weken na een sessie sekszorg veel opgewekter is. Cliënt heeft een Wajong uitkering en woont zelfstandig, met thuiszorg 3x per dag. Thuiszorg helpt bij opstaan en slapen gaan, kant en klaar maaltijden opwarmen (van de maaltijdservice). Cliënt gaat 2 dagen per week naar de dagbesteding. Hij gaat op scootmobiel, dat is circa 15 minuten, behalve als het heel koud is. Hij doet daar computeractiviteiten en sinds een paar weken bewegen in een groep, fitness. Cliënt kan bij de dagbesteding zelfstandig drinken na een sessie sekszorg, vindt dat fijn. Kan ook zichzelf scheren en tanden poetsen. In de tweede week na een sessie sekszorg ebt het positieve effect weg. Dan nemen de spasmen weer toe en heeft cliënt weer hulp nodig hierbij. Cliënt heeft sinds 2018 eens per twee maanden sekszorg. Maar omdat het positieve effect op zijn gezondheidsklachten en zijn functioneren na twee weken weg is vindt cliënt het erg lang duren voordat de volgende sessie er is. Daarom heeft cliënt verzocht om een frequentie van eens per maand.

  -  Door opdrachtgever verstrekte gegevens:
Meneer ontvangt bijzondere bijstand voor sekszorg, 1x per 2 maanden. Hij vraagt nu ophoging van de sekszorg voor 1x per maand. De bijzondere bijstand is bij de vorige aanvraag toegekend omdat het medisch advies heel erg lang op zich liet wachten. Graag ontvangen wij een nieuw medisch advies. Meneer schrijft in zijn mail dat hij een dyskinetische cerebrale parese heeft. Dat dit betekent dat zijn spieren onwillekeurig bewegen. En dat er daarnaast, wel in mindere mate, sprake is van spasticiteit.

3.3  Onderzoek
  -  Lichamelijk functioneren:
Cliënt heeft een medisch geobjectiveerde aandoeningen waaruit beperkingen voortkomen. Er is sprake van beperkingen van het gehele bewegingsapparaat met zeer hoge spierspanning en spasmen met daardoor ernstige beperkingen in de gehele fijne en grovere motoriek, waardoor er onder andere een beperking bestaat in het seksuele functioneren.
  -  Psychisch functioneren:
Er zijn medisch geobjectiveerde cognitieve beperkingen. Door de aandoening is het concentratievermogen verminderd. Door zijn beperkingen is het cliënt niet gelukt op eigen kracht een erotische/seksuele relatie met iemand aan te gaan.

  4.  Beschouwing
  Beantwoording van de vraagstelling:
    -  Is sekszorg voor meneer, gezien zijn beperkingen, (medisch) noodzakelijk?
  Ja, cliënt heeft een medisch geobjectiveerde aandoeningen waaruit beperkingen voortkomen. Er is sprake van beperkingen van het gehele bewegingsapparaat met zeer hoge spierspanning en spasmen met daardoor ernstige beperkingen in de gehele fijne en grovere motoriek, waardoor er onder andere een beperking bestaat in het seksuele functioneren. Cliënt is niet zelfredzaam ten aanzien van vormgeven aan seksuele belevingen. Het is proefondervindelijk aangetoond dat door sekszorg het klachtenniveau gedurende twee weken aanmerkelijk wordt verminderd, waardoor het welbevinden van cliënt in die periode van twee weken wezenlijk verbetert.

    -  Zal sekszorg zorgen voor aantoonbare duurzame verbetering in de gezondheidstoestand van meneer?
  De Wereldgezondheidsorganisatie definieert seksuele gezondheid als: ‘Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties” In die zin is de conclusie gerechtvaardigd dat, ook afgezien van het klachten verlagende effect, er sprake is van een medische indicatie om cliënt te ondersteunen in zijn seksuele gezondheid omdat hij hierin niet zelfredzaam is. Georganiseerde sekszorg is hierin adequaat gebleken qua aard.

    -  Verkeert meneer in zeer dringende omstandigheden die sekszorg voor hem noodzakelijk maken?
  Ja, de situatie van cliënt is rede om sekszorg medisch geïndiceerd te achten, zie de vorige twee vragen.


  Indien uit het onderzoek blijkt dat sekszorg voor meneer noodzakelijk is, dan vernemen wij ook graag de frequentie van de sekszorg
  De huidige frequentie is medisch gezien niet adequaat. De periode van klachtenreductie is thans twee weken en de sekszorgsessies zijn eens per 2 maanden. Er resteert steeds een periode van 6 weken waarin de klachten in alle hevigheid terug zijn. Een frequentie van eens per vier weken is hierin aanmerkelijk meer adequaat. Dan wordt de wachttijd voor cliënt gehalveerd. Die gedachte zal cliënt naar verwachting mentaal meer rust geven en kan daardoor mogelijk een positief effect hebben op zijn klachtenbeloop, waardoor de periode van gereduceerde klachten mogelijk enkele dagen, een week of mogelijk twee weken zou kunnen toenemen. Ook qua ondersteuning van de seksuele gezondheid van cliënt in het algemeen is een frequentie van eens per vier weken toereikend.

  Gezien het bovenstaande is de inschatting dat een frequentie van sekszorg van eens per 4 weken een adequate oplossing voor cliënt zal zijn.
  FleksZorg
  Sekszorg, voor mensen met een beperking

  info@flekszorg.nl