Steunfonds

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van FleksZorg,
als dank voor alle gegeven vertrouwen:

Wat wil het steunfonds?

  • Mensen met beperking die sekszorg nodig hebben financieel ondersteunen, waar de overheid (nog) tekort schiet
  • Deskundigheidsbevordering zodat seksverzorgende een erkend beroep wordt en kwaliteit van sekszorg bevorderd en meer gewaarborgd zal worden
  • Breder maatschappelijk draagvlak voor meer en betere vergoedingen van sekszorg door overheid zodat sekszorg voor meer mensen mogelijk gemaakt wordt

Wat doet het Steunfonds?

  • Door een donatie van FleksZorg kunnen kortingsbonnen à € 100 verdeeld worden
  • Ondersteunen van en meewerken aan diverse promotieactiviteitenWat wil het Steunfonds verder?

  • Ook mensen met beperking die sekszorg nodig hebben, maar nog geen cliënt van FleksZorg zijn, financieel ondersteunen. Toewijzing van kortingen zal dan in een daartoe aan te stellen commissie gebeuren
  • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten over sekszorg organiseren
  • Gecertificeerde opleiding tot seksverzorgende mede ontwikkelen en faciliteren
FleksZorg
Sekszorg, voor mensen met een beperking

info@flekszorg.nl